Távfelügyelet

A cél az elkövető tettenérése és visszatartása a rendőrség kiérkezéséig, az objektum kifosztásának megakadályozása, vagy a cselekmény megszüntetése, a kár mérséklése, az ügyfél életének, testi épségének védelme. Ezek az intézkedések csak törvényes keretek között a szabályok maximális betartása mellett elképzelhetők. A biztonságtechnikai rendszerek jelzéseit fogadó távfelügyeleti szolgáltatás is egy ilyen terület.

A távfelügyeleti szolgáltatás az objektumvédelmi rendszerének ügyeletre csatlakoztatásával kezdődik. A távfelügyelet a rendszer és az objektum adatait rögzíti és az előfizetővel szerződést köt a felügyeleti szolgáltatásra. Az objektumhoz tartozó adatok egy adatlapra kerülnek. Az adatlapon szerepel a rendszer telepítője és a riasztás esetén értesítendő személyek, ügyfél által meghatározott sorrendje. Az ügyelet az adatlapon megjelölt értesítendőket hívja fel, mindig a megadott sorrendben.

Az első helyen mindig a beavatkozó szervezet szerepel. Ez a helyi lehetőségektől függően lehet saját, vagy szerződéses kivonuló szolgálat. Az ő indításuk, értesítésük után az ügyelet értesíti a megadott személyek közül a legelőször elérhetőt. A biztonság növelése érdekében az ügyelet jelszavak segítségével azonosítja az ügyfeleket.

A jelszavak használata szempontjából általában három szintet különböztet meg.

  1.  szintű jelszava a rendszer tulajdonosának, vagy az objektum biztonságáért felelős személynek van. A jelszó segítségével a riasztás-jelzés lemondására jogosult, az értesítendő személyek adatain, sorrendjén módosíthat és a régi jelszó bemondásával új jelszót választhat.
  2. szintű jelszava az objektumban dolgozó vezetőnek van. Jelszava segítségével a beérkezett riasztást lemondhatja, a járőrt visszarendelheti. A jelzésekkel, intézkedéssel kapcsolatban információkat kaphat.
  3. szintű jelszava az objektumban dolgozó alkalmazottnak van, aki a riasztásjelzés lemondására jogosult.

Az ügyfél az ellenjelszó segítségével azonosítja, hogy valóban a távfelügyeletről keresik. Az ellenjelszót mindig az ügyfél adja meg. Az ügyelet a megfelelő szintű jelszóval történt azonosítás után ad ki információt és csak írásbeli nyilatkozat alapján végez adatmódosítást, tehát a szóbeli változásbejelentését meg kell erősíteni írásban is. Az ügyelet riasztására a helyszínre érkező járőr köteles meggyőződni a jelzés valódiságáról, és ha lehetőség van rá, az okáról is. Az objektum körbejárása után fel kell mérnie és dokumentálnia kell a nyílászárók, kültéri hang és fényjelző, valamint egyéb veszélyeztetett pontok állapotát. Ezután jegyzőkönyvet vesz fel, és ha nem talált behatolásra utaló nyomot, biztosítja a helyszínt az illetékes személy megérkezéséig az ügyeleti szerződésben meghatározott ideig és díjazásért. Valós jelzés esetén a járőr a rendőrség kiérkezéséig visszatartja az elkövetőt, vagy az ügyfél kiérkezéséig biztosítja a helyszínt. A járőr köteles a helyszínen talált személyek jogosultságáról meggyőződni.

Ha a helyszín, a védett objektum megközelítése, körbejárása csak zárt kapun keresztül történhet, szükség van a megközelítést biztosító kulcsokra, amelyek tárolása és őrzése fokozott biztonsággal történik. Támadásjelzés, vagy kényszerített nyitás jelzésesetén, a túsz-szedés és a pánik elkerülése érdekében a járőr először diszkréten igyekszik meggyőződni a jelzés valódiságáról, távolabb áll meg a járőrautóval, a lehetőségeihez képest avatkozik be.

A járőrszolgálat intézkedési rendje ettől eltérő is lehet, de minden kivonuló szolgálat elveiben hasonló szabályok szerint működik.

A készülő EU-szabvány az uralkodókét irányzat – az angol és a német – közül, az angol mintát veszi alapul (BS 5979: 2000). A meglévő és a szabványosításra leadott szabványok vizsgálata után kijelenthető, hogy a távfelügyelet, amely a BS 5979 szabványnak megfelelően van kialakítva, és az abban szereplő előírások betartásával működik, megfelel majd a bevezetésre kerülő új EN-szabványnak is. A hazai piacon elsőként így megjelenő, minősített távfelügyeletek szolgáltatása iránti bizalom megnő. Ügyfeleik, és a leendő ügyfelek, kézzelfogható bizonyítékát látják a minőségi szolgáltatásnak. A tanúsítvány a minőség romlásakor elveszíthető, a rendszeres felülvizsgálat garantálja a folyamatosan magas színvonalat. Ez a tény tovább növelheti a szolgáltatást választók számát.